sk
en
Zelená
rodinnému bývaniu

Začiatok výstavby:
11/2014
Koniec výstavby:
06/2016
O projekte Lokalita
Bytový dom je navrhnutý v tvare dlhého obdĺžnika popri ceste , z ktorého vybiehajú smerom do dvora tri kolmé ramená, ktoré vytvárajú dva vnútorné dvory, ako oddychové časti pre obyvateľov obytného domu. Do vnútorných dvorov sú situované byty   Vynikajúca lokalita, prvky modernej architektúry, variabilita interiérových riešení, bezproblémové parkovanie, skvelé napojenie na hlavné dopravné tepny, dokonalá infraštruktúra, to všetko je synonymom projektu ‘Nová Trnávka’...
viac informácií   viac informácií
Kontaktné informácie

Predajné miesto:

VAZEX Reality, s.r.o.,
so sídlom: Palisády 1, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Haanova 14, 851 04 Bratislava

Tel.: +421 903 422 105
Tel.: +421 903 756 056
Tel.: +421 2 62520200
Tel.: +421 2 62520204
E-mail:   office@vazex.sk
E-mail:   kubickova@vazex.sk